Home

Patron Login
PATRON ID
KATALALUAN


  
KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN
Selain daripada perkhidmatan yang disediakan, Perpustakaan juga menyediakan kemudahan seperti bilik perbincangan, karel terbuka, karel tertutup dan sudut santai.

Manakala bagi pengguna yang ingin membuat perbincangan berkumpulan, mereka boleh memohon untuk menggunakan bilik perbincangan yang disediakan. Untuk pengguna yang ingin membuat ulangkaji sendirian, karel terbuka disediakan di bahagian atas dan bawah perpustakaan.

Kemudahan mesin fotostat juga disediakan untuk pengguna yang ingin membuat salinan tertentu daripada bahan perpustakaan. Kemudahan ini disediakan di Aras Bawah, pengguna perlu memperolehi kad prabayar yang boleh dibeli di Kaunter Perpustakaan.