Home

Patron Login
PATRON ID
KATALALUAN


 


Rujukan Khas
Peraturan Penggunaan Koleksi Rujukan dan Rujukan Khas

  • Bahan-bahan koleksi rujukan adalah untuk digunakan didalam perpustakaan sahaja. Pengguna TIDAK DIBENARKAN membawa bahan keluar daripada kawasan perpustakaan.
  • Pengguna adalah DILARANG SAMA SEKALI MENCONTENG, MENGOYAK ATAU MEMBUAT NOTA pada bahan koleksi rujukan. Tindakan senarai hitam akan dikenakan jika pengguna didapati melanggar arahan ini.
  • Pemohon adalah dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan dan keadaan bahan yang dirujuk. DENDA AKAN DIKENAKAN JIKA BAHAN ROSAK/HILANG.