Home

Patron Login
PATRON ID
KATALALUAN


 


PERKHIDMATAN MULTIMEDIA
Objektif perkhidmatan adalah untuk menyediakan sumber rujukan elektronik dan atas talian di perpustakaan selain daripada format bahan bercetak.
Di Ruang Multimedia ini, pengguna juga boleh mengakses Internet untuk pencarian maklumat. Pengguna juga boleh memohon untuk menggunakan cakera padat yang terdapat di dalam koleksi perpustakaan.
Selain daripada perkhidmatan Internet, pengguna juga boleh mengakses Pangkalan Data Atas Talian MyLib.

Untuk menggunakan kemudahan di sini, pengguna hendaklah melengkapkan borang permohonan di Kaunter Utama Perpustakaan. Tempoh penggunaan adalah selama 1 jam.Sudut Multimedia Yang Disediakan