Home

Patron Login
PATRON ID
KATALALUAN


 


PERKHIDMATAN RUJUKAN
Objektif perkhidmatan ini adalah untuk menyediakan pengunjung perpustakaan dengan bahan yang terdiri daripada beberapa jenis koleksi rujukan. Perkhidmatan ini terdiri daripada 2 jenis koleksi iaitu bahan Koleksi Rujukan dan Koleksi Rujukan Khas. Bahan-bahan di dalam koleksi ini tidak boleh dipinjam atau dibawa keluar dari perpustakaan. Berikut adalah bahan-bahan di dalam koleksi Rujukan dan Rujukan Khas:
Rujukan
Rujukan Khas
Ensiklopedia, Kamus, Atlas,Bibliografi
Kertas Soalan Peperiksaan
Jurnal, Majalah, Buletin
Laporan Tahunan
Buku Terpilih
Laporan Latihan Industri
Atlas, Peta
Akhbar