Home

Patron Login
PATRON ID
KATALALUAN


 


Perkhidmatan Sirkulasi
Objektif perkhidmatan ini adalah untuk mengawal proses pinjaman dan pemulangan bahan perpustakaan. Kadar pinjaman bahan perpustakaan adalah berbeza bagi pelajar dan staf politeknik. Perkhidmatan pinjaman adalah terhad kepada bahan rujukan umum sahaja. Manakala bahan rujukan hanya dibenarkan penggunaan di dalam perpustakaan sahaja.
Koleksi Perpustakaan


Kaunter Pinjamanan dah